Đăng bởi duychung15@gmail.com lúc Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017


MÁY TIỆN 03
1. MÁY POLY GIM , Mã máy: PLG-60,Số máy: 6000654
2. HỆ ĐIỀU HÀNH FANUC : O-TD
3. MÃ BỘ ĐIỀU KHIỂN : + Bộ nguồn điều khiển : A06B-6077-H111
                                            + Bộ điều khiển trục chính : A06B-6102-H211#H520
                                            + Bộ điều khiển X,Z: A06B-6079-H203
                                            + Bộ điều khiển : A06B-6079-H102
4.Các thông số khác liên hệ nhân viên kỹ thuật

Không có nhận xét nào: