Đăng bởi duychung15@gmail.com lúc Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2018


Máy Phay: YCM-VMC-165A

THÔNG SỐ MÁY:
Hành trình các trục : + Trục X 1650 mm
                                  + Trục Y   700 mm
                                  + Trục Z   700 mm

Bàn Máy:                        1700 x 650 mm
Công suất trục chính :                    15kW
Hệ điều khiển :                        Mitsubishi
Trọng lượng của máy:                15000kg
           

Không có nhận xét nào: